1. KAMELEON
  2. Instrukcja
CMS WPROWADZENIE

Kameleon B2B to platforma sprzedażowa, która umożliwia prezentacje aktualnej oferty towarów oraz przyjmowanie zamówień od stałych odbiorców, biznes za pomocą Internetu. Służy do tego tzw. CMS- panel administracyjny strony, autorskie rozwiązanie Wilksoft. Każdy użytkownik z wykupionym B2B otrzyma dane do zalogowania w systemie. Po zalogowaniu mamy dostęp do wszystkich funkcji panelu i użytkownik może wykonywać większość prac administracyjnych np. dodawać, edytować podstrony, tworzyć animacje i strony w różnych wersjach językowych.

STRUKTURA LOGICZNA

Struktura ta opiera się na dwóch zasadniczych elementach: kontenerach oraz modułach. Kontener jest to poziomy obszar na stronie www mający szerokość maksymalnie 12 gridów. Pojedynczy grid jest to obszar ekranu o szerokości 1/12 aktualnej rozdzielczości poziomej na jakiej wyświetlana jest strona www. Kontenery można umieszczać jeden na drugim w zależności od potrzeb. Dla przykładu umieścimy na naszej stronie demo 5 kontenerów o pełnej szerokości 12 gridów. Aby uatrakcyjnić prezentację wizualnie każdy kontener oznaczymy innym kolorem. Kontenery możemy umieszczać za równo na stronach statycznych, jak i na stronach funkcyjnych. Strona statyczna zawiera całą definicję strony www, strona funkcyjna natomiast jest predefiniowanym elementem frameworka parametryzowanym w panelu CMS.

MODUŁ KAFELEK

W Kameleon B2B moduł kafelek został zaprojektowany w celu szybkiego i czytelnego prezentowania treści graficznych oraz ich opisów na stronie www. W niniejszym przykładzie omówimy moduł kafelek tworząc od podstaw nowe moduły tego typu, a następnie osadzimy je w konkretnej stronie www i przetestujemy działania tego rozwiązania. Prace rozpoczynamy od utworzenia nowego modułu, klikamy menu „treści” „moduły”, następnie klikamy przycisk „dodaj moduł” określamy typ modułu (jest to kafelek), język oraz jego nazwę- będzie to „demo kafelek 1 Bradas”.

MODUŁ SLIDER

Moduł slider pozwala administratorowi strony www na samodzielne wykonanie atrakcyjnej animacji gotowej do umieszczenia w dowolnym miejscu w portalu. Dostęp uzyskujemy z poziomu menu „treści modułu” w niniejszym przykładzie omówimy moduł slider o nazwie „slider Bradas”. Na liście modułów wyszukujemy interesujący nas moduł po jego lokalizacji. Klikamy przycisk „edytuj”, na ekranie widzimy okno konfiguracyjne modułu „slider bradas”, określamy w nim następujące cechy: język polski lub angielski, unikalną nazwę modułu, czy moduł ma być niewidoczny dla niezalogowanych i zalogowanych. Następnie wyrównanie możliwe do lewej, wyśrodkowane do prawej marginesy, dopełnienie czyli odległość między krawędzią marginesu, a zawartością slidera, czcionkę i rozmiar oraz styl i kolor czcionki.

MODUŁ TEKST STATYCZNY

Moduł ten służy do tworzenia obiektów zawierających informacje tekstowe gotowych do osadzenia w dowolnym kontenerze na stronie www. W niniejszym przykładzie utworzymy nowy moduł typu tekst statyczny, omówimy jego funkcje i zaprezentujemy jego działanie w praktyce. Pracę rozpoczynamy klikając w menu „treści” modułu ,a następnie tworzymy nowy moduł typu tekst statyczny i określamy jego podstawowe parametry. W tym celu klikamy przycisk „dodaj moduł” określamy typ modułu, a także jego nazwę.

KOD HTML

Moduł ten służy do szybkiego osadzania kodu języka html w dowolnym miejscu portalu www. W tej prezentacji utworzymy od podstaw moduł tego typu i osadzimy go na stronie www, a także zademonstrujemy gotowy już moduł z widżetem pogodowym. Aby utworzyć nowy moduł klikamy menu „treści” , następnie klikamy przycisk „dodaj moduł” podajemy następujące parametry: typ modułu- jest to kod html, a także nazwę- jest to „demo kod html”, określimy również wyrównanie jako „wyśrodkowane” klikamy „zapisz” i przechodzimy do zakładki kod html. W niniejszym polu definiujemy kod html, wstawimy gotowy przykład takiego kodu zawierający zestaw prostych znaczników takich jak nagłówek pierwszego poziomu, akapit tekstu, nagłówek drugiego poziomu, kolejny akapit tekstu, a także tabela składająca się z trzech wierszy i czterech kolumn. Na koniec klikamy „zapisz” w ten sposób utworzyliśmy nowy moduł.

STRONY FUNKCYJNE

Strony funkcyjne są to predefiniowane elementy frimłorka parametryzowane w panelu CMS. Dostęp do ich edycji otrzymujemy z poziomu menu „treści”/ strony funkcyjne. Pojawia się okno konfiguracyjne z następującymi elementami: ustawienia globalne, aktualności, formularz rejestracji, formularz logowania, panel klienta, produkty i kategorie oraz koszyk. Ustawienia globalne odpowiadają za konfigurację domyślnego wyglądu stron funkcyjnych. Przechodzimy do edycji, możliwe jest określenie takich cech wyglądu jak marginesy, dopełnienie, a także kolor, obrazek powtarzanie, przewijanie oraz rozmiar tła. Poniżej możemy określić jakie kontenery mają być dostępne w konkretnej wersji językowej. Aktualności jest to strona funkcyjna odpowiadająca za prezentację działu aktualności.

WERSJE JĘZYKOWE

W Kameleon B2B z obsługą wersji językowych związane są dwa elementy moduł języki oraz menu lokalizacja. Moduł języki może być osadzony w dowolnym kontenerze na stronie www i odpowiada za przełączanie interfejsu strony pomiędzy różnymi wersjami językowymi. W prezentowanym przykładzie moduł ten osadzony jest w kontenerze górnym i odpowiada za przełączanie wersji polsko i anglojęzycznej. Konfiguracje tego modułu przeprowadza się z poziomu panelu CMS.

Skontaktuj się z nami
pracujemy :
pn.-pt.
09:00-17:00
Siedziba :
WILKSOFT  Sp. z o.o.
ul. Rocha 98
42-221 Częstochowa
 

 

Kontakt e-mail :
marketing@wilksoft.pl
support@wilksoft.pl
Telefony :
tel.  +(48)343620925(w.25)
fax. +(48)343620925(w.24)

traffit_generating