1. KAMELEON
  2. Instrukcja
GUI WSTĘP

     Pulpit, desktop i menu kontekstowe zostały wycofane na rzecz nowego przyjaznego dla użytkownika interfejsu z o wiele większymi możliwościami konfiguracyjnymi i dużą skalowalnością. Użytkownik może zaprojektować interfejs wedle swoich preferencji i zapotrzebowań. Zwiększa to wydajność pracy i poprawia jej komfort w trakcie użytkowania naszego produktu. Praca na nim staje się łatwa i przyjemna. Dodatkowo okno podzielone zostało na 3 główne sekcje: -menu aplikacji -panel użytkownika - menu rozszerzone Widżet został wzbogacony o informacje takie jak nazwa użytkownika, nazwa podatnika oraz aktualna data wykonywania operacji.

GUI MENU POMOCNICZE

Za pomocą prawego przycisku myszy załączamy menu pomocnicze. Opcje zmieniają się w zależności od wybranej przez nas ikony. Kursor położony nad menu aplikacji otwiera okienko umożliwiające dodawanie, przesuwanie, czy usuwanie pojedynczych przycisków oraz sekcji, zapis własnych skrótów klawiszowych i edycję panelu użytkownika. Panel podzielony jest na kategorie zależne od edytowanego elementu. Kliknięcie kursorem w dowolnym miejscu tapety przywołuje drugi rodzaj menu podręcznego, które pozwala na przywrócenie panelu użytkownika, widżetu data/czas/podatnik, edycje schematu, zapis i konfiguracje ustawień GUI oraz powrót do ustawień domyślnych. Natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obszarze panelu powoduje pojawienie się trzeciego menu z opcjami jak: szybka edycja kolejności przycisków, usuwanie przycisków, zapis konfiguracji GUI oraz przywrócenie domyślnych ustawień.

MENU APLIKACJI

Każdą sekcję i przycisk można dodawać i usuwać wedle własnych preferencji. Menu podzielone jest na kategorie znajdujące odzwierciedlenie w konkretnych działach przedsiębiorstwa. W celu dodania sekcji należy nakierować kursor na menu główne, za pomocą prawego klawisza wybrać opcję „dodaj sekcję”, pojawi się okienko, z którego należy wybrać pozycję nas interesującą i kliknąć przycisk „dodaj”. Sekcja dodana w taki sposób wymaga dalszej pracy- dodania przycisków. Dostępna jest też opcja ukrycia dowolnej sekcji poprzez najechanie na nią i kliknięcie prawym klawiszem myszy „ukryj sekcję menu aplikacji”. Sekcje można również przesuwać za pomocą opcji „przesuń w prawo/lewo” w menu podręcznym ikony, którą chcemy przesunąć. W celu dodania przycisku wywołujemy menu podręczne prawym klawiszem myszy, wybieramy opcję „przyciski”/ „dodaj do sekcji”/ „lista przycisków”/ „wybór” i zamykamy okienko. Każdy przycisk może zostać przesunięty przy wykorzystaniu opcji „przesuń w prawo/ lewo” znajdującej się w menu podręcznym lub usunięty przez najechanie na niego kursorem i kliknięcie „usuń przycisk sekcji”.

MENU UŻYTKOWANIA

Menu użytkowania stanowi osobny element, w którym pracownik może umieścić dowolny przycisk w celu szybszego dostępu. Może także grupować funkcję użytku codziennego, dodawać przyciski za pomocą prawego klawisza myszki oraz funkcji „dodaj przycisk” obecnej w panelu użytkownika oraz usuwać przyciski klikając „usuń przycisk z panelu” po wyborze konkretnego elementu. Przesuwanie przycisków odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej występuje w innych rodzajach menu wymienionych w poprzednich filmach.

SCHEMATY USTAWIEŃ

Schematy ustawień służą do zapisu całych ustawień interfejsu w celu ich przywrócenia. Zapisane raz ustawienie jest dostępne dla każdego użytkownika. W celu zapisania ustawień należy kliknąć na pulpit prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać opcje „ edycja schematu GUI”/„ zapisz bieżące GUI jako schemat” oraz podać nazwę. Schemat ten będzie dostępny na każdym komputerze z KAMELEON.ERP. W celu usunięcia, po wskazaniu dłużej nie interesującego nas schematu, z menu podręcznego wybieramy opcję „ edycja schematu ustawień GUI”/ „ usuń schemat ustawień GUI”/ „ usuń schemat GUI”. Żeby zaimportować zapisany schemat na dowolny komputer klikamy opcję „ edycja schematu ustawień GUI’’/ „ import schematu GUI”.

PRZYKŁADY KONFIGURACJI

Film prezentuje przykładową modyfikacje przycisków w obrębie sekcji i dostosowanie menu użytkownika oraz zapisanie tego jako schemat GUI. Usuwanie każdej z sekcji menu, wywołanie menu oraz dodanie potrzebnych sekcji np. sprzedaż, magazyn, kasa. Ustalenie kolejności sekcji, wybór przycisków w sekcjach- sprzedaż, baza danych etc. Dostosowanie menu użytkownika przez dodanie przycisków przy użyciu opcji „ dodaj przycisk do panelu użytkownika” jak np. kartoteki magazynowe, kartoteki usług, klientów etc. Raportów magazynowych w sekcji raporty. Po ustawieniu ikon w odpowiadającym nam porządku, zapisujemy schemat GUI.

KONFIGURACJA PRZYCISKÓW

Wygląd przycisku zależy od indywidualnych preferencji użytkownika programu. Do zmiany wyglądu przycisku przeznaczono specjalne okno, które można otworzyć poprzez wybór sekcji użytkownik„ GUI konfiguracja” lub za pośrednictwem menu podręcznego „konfiguracja”/ „ ustawienia GUI”. Panel pozwala na zmianę wśród kategorii takich jak: menu główne, menu rozszerzone, menu podręczne, menu kartotek, przyciski funkcyjne i kompozycje, z których każda odpowiada za inny element aplikacji. W menu głównym możemy wyróżnić podkategorie takie jak nagłówek- odpowiada za stylistykę nagłówka, jego widoczność, przyciski- zmiana wyświetlania przycisków, ich rozmiaru i orientacji. Tekst- zmiana stylu i rozmiaru czcionki oraz stopka- dostosowanie stopki całego menu, jej widoczności, wysokości i stylu.

GUI MENU PODRĘCZNE

Menu podręczne pozwala na dostosowanie parametrów wedle upodobań użytkownika pod kątem wizualnym. W okienku konfiguracyjnym wybieramy menu podręczne tam dostępne są 3 sekcje- ustawienia wizualne, czcionka i ustawienia wyświetlenia. W filmie zaprezentowana zostaje przykładowa zmiana parametrów menu pod kątem użytkowania tabletu. Następuje zmiana czcionki, rozmiaru przycisków, ich położenia, zaprezentowana również zostaje opcja ukrycia panelu użytkownika, przywrócenia ustawień domyślnych, czy zapis bieżących ustawień GUI.

Skontaktuj się z nami
pracujemy :
pn.-pt.
09:00-17:00
Siedziba :
WILKSOFT  Sp. z o.o.
ul. Rocha 98
42-221 Częstochowa
 

 

Kontakt e-mail :
marketing@wilksoft.pl
support@wilksoft.pl
Telefony :
tel.  +(48)343620925(w.25)
fax. +(48)343620925(w.24)

traffit_generating