IMPLEMENTACJA

 

 

 

 

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania to proces złożony, obarczony pewnym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego, aby zmniejszyć owe ryzyko do minimum, oferujemy naszym klientom przeprowadzenie określonych działań, które wykonane w sposób skrupulatny i według określonych procedur doprowadzają do zakończenia przedsięwzięcia informatyzacji pełnym sukcesem. 
Standardowo, proces wdrożenia aplikacji składa się z następujących głównych działań

 • analiza przedwdrożeniowa - to wstępny etap wspólnych działań z Klientem. W trakcie wspólnych sesji analitycznych nasi specjaliści dokonują dokładnej prezentacji systemu, dokonując przybliżonej parametryzacji systemu, identyfikują główne procesy biznesowe i schematy decyzyjne na różnych stanowiskach pracy. Identyfikowane są również punkty krytyczne w działaniu samej organizacji i wykorzystaniu systemów informatycznych. W wyniku analizy przedwdrożeniowej określony jest stopień dopasowania systemu do specyfiki i wymagań firmy, plan modyfikacji i harmonogram ewentualnego wdrożenia oprogramowania. Na podstawie tych danych kierownictwo może podjąć w pełni świadomą decyzję o kontynuowaniu prac, zakupie licencji i wdrożeniu pakietu w postaci, w jakiej spełni ono oczekiwania firmy. W przypadku standardowych wdrożeń, kiedy identyfikacja głównych celów przedsięwzięcia jest łatwa, ten etap prac można pominąć.
 • przygotowanie systemu - to zespół następujących po sobie działań mających na celu dostarczenie firmie rozwiązania "pod klucz", obejmuje takie etapy jak:
  • szczegółową analizę wdrożeniową - opisanie dokładne wprowadzanych modyfikacji,rozszerzeń, czy dokładna specyfikacja dobudowywanych modułów, zarówno pod kątem technicznym jak funkcjonalnym. Dokument ma przedstawić sposób działania i operowania na systemie po wprowadzeniu planowanych zmian.
  • modyfikacje - etap polega na implementacji zmian w oprogramowaniu. Ponieważ zmiany są rejestrowane, nie ograniczają one możliwości upgrade'u w przyszłości do nowszych wersji oprogramowania. 
  • konfiguracja, wstępna parametryzacja systemu 
  • instalacja 
  • migracja danych z poprzedniego systemu
  • końcowa konfiguracja systemu we współpracy z końcowym użytkownikiem
  • przygotowanie systemu do eksploatacji
  • testy i weryfikacja rozwiązania
  • szkolenia użytkowników
 • uruchomienie systemu - w asyście naszych konsultantów następuje uruchomienie systemu, z zachowaniem pełnej gotowości serwisowej i z zapewnieniem szybkiej reakcji na ewentualne problemy w trakcie pierwszych dni eksploatacji systemu. W trakcie asysty często są przeprowadzane dodatkowe szkolenia i parametryzacje systemu, ewentualnie drobne jego modyfikacje.

W zależności od stopnia skomplikowania wdrożenia i jego rozmiaru, proces wdrożenia trwa od miesiąca do kilku miesięcy. Ze względu na jego złożoność koszty wdrożenia określane są każdorazowo w sposób indywidualny na podstawie pracochłonności wykonania poszczególnych etapów.

 

 

traffit_generating