LICENCJA : PAKIET KAMELEON.ERP

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencji na uzytkowanie programu KAMELEON.ERP firmy WILKSOFT. Licencja jest udzielana na uzytkownika i umozliwia polaczenie z baza danych programu KAMELEON.ERP
 2. Program stanowi wlasnosc firmy WILKSOFT i jako taki, wraz z materialami towarzyszacymi jest chroniony przez prawo autorskie RP, przepisy konwencji miedzynarodowych oraz inne wlasciwe prawa krajowe, jako odrebne przedmioty tegoz prawa.
 3. Uzytkownikowi przysluguja : 
  -12 miesieczna ograniczona rekojmia na Program. Rekojmia dotyczy wylacznie funkcjonalnej zgodnosci Programu z Instrukcja Obslugi. Rekojmia nie dotyczy calkowitej bezblednosci Programu, a w szczególnosci tego, ze zaspokoi on wymagania i spelni cele Uzytkownika lub, ze bedzie wspólpracowac z innymi wybranymi przez Uzytkownika programami. Uzytkownik ponosi pelna odpowiedzialnosc za prawidlowy wybór i skutki stosowania Programu, jego przydatnosc do okreslonych przez Nabywce celów, a zarazem uzyskane wyniki,
  -prawo do nabycia po obnizonej cenie Licencji na nowe wersje Programu.
 4. Uzytkownik ma prawo :
  -wykonac tylko dla potrzeb archiwalnych jedna kopie wersji instalacyjnej z programem,          
  -odstapic Licencje na Uzytkowanie Programu, pod warunkiem, ze wraz z licencja przekazany zostanie oryginalny nosnik magnetyczny, optyczny z Programem oraz Instrukcja Obslugi, a wszelkie kopie Programu zostana przekazane lub zniszczone, a przyjmujacy zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.
 5. Uzytkownikowi zabrania sie bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia firmy WILKSOFT :
  -odstepowania, odsprzedawania, pozyczania, powielania lub w jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Programu oraz materialów towarzyszacych, 

  -zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w program, 
  -tworzenia opracowan bedacych pochodna Programu oraz materialów towarzyszacych,
  -dokonywania tlumaczen lub wprowadzania zmian w instrukcji, 
  -usuwania lub zaslania znaków towarowych i informacji o prawie wlasnosci umieszczonych na programie, kopiach Programu i materialach towarzyszacych.
 6. Calkowita odpowiedzialnosc firmy WILKSOFT - a wylaczne uprawnienia Uzytkownika polegaja na :
  -zwrocie uiszczonej kwoty, 

  -naprawie lub wymianie programu, który zostal zwrócony firmie WILKSOFT wraz z kopia faktury. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta nalezy do firmy WILKSOFT.
 7. W zadnym przypadku firma WILKSOFT lub jej dealerzy, nie sa odpowiedzialni za jakakolwiek szkode. Wlaczajac w to utrate danych, utrate zysków zwiazanych z prowadzeniem przedsiebiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, bedacej nastepstwem uzywania lub niemoznosci uzywania niniejszego produktu firmy WILKSOFT, nawet jesli firma WILKSOFT zostala zawiadomiona o mozliwosci powstania takich szkód. Firma WILKSOFT nie jest odpowiedzialna za inne szczególne, przypadkowe, pochodne i posrednie szkody, wynikajace z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania Programu niezaleznie od tego, w jaki sposób szkody te powstaly. Powyzsze wyliczenie szkód, za które firma WILKSOFT nie odpowiada, ma charakter przykladowy i nie jest wyczerpujace. Calkowita odpowiedzialnosc firmy WILKSOFT na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w kazdym wypadku ograniczona do sumy pienieznej, która nabywca rzeczywiscie zaplacil za program, nie wieksza jednak od kwoty podawanej przez firme WILKSOFT, jako zalecanej ceny sprzedazy danego programu dla koncowego Uzytkownika.
 8. Zalaczona karta Licencyjna razem z kopia faktury zakupu stanowi dowód zawarcia umowy licencyjnej i musi byc przez nabywce zachowana.
 9. Firma WILKSOFT dolozyla wszelkich staran, aby program ten dzialal prawidlowo, zgodnie z przyjetymi zalozeniami, tym niemniej, obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie calkowitej bezblednosci programu. Zarówno producent jak i sprzedawca nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody wynikle z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania programu niezaleznie od tego w jaki sposób szkody powstaly i czego dotycza.  Niniejszy dokument przedstawia postanowienia prawnie wiazacej umowy zawartej miedzy nabywca jako ostatecznym Uzytkownikiem, a firma WILKSOFT. Otwierajac pakiet z nosnikiem magnetycznym, optycznym, nabywca zgadza sie przestrzegac postanowien niniejszej umowy. Jesli nabywca nie zgadza sie na postanowienia niniejszej umowy, powinien zwrócic bezzwlocznie (nie pózniej niz w przeciagu 15 dni od dnia nabycia) pakiet z nosnikiem magnetycznym, optycznym oraz towarzyszace mu materialy, w miejscu, w którym je otrzymal. Uzyska tam zwrot pieniedzy w pelnej wysokosci.LICENCJA : PAKIET KR (KAMELEON RAPORT)

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencji na uzytkowanie programu KAMELEON RAPORT (nie zakupionego w PAKIECIE KAMELEON SQL) firmy WILKSOFT. Licencja jest udzielana na komputer i umozliwia korzystanie z mozliwosci generatora raportów (programu KAMELEON RAPORT) na jednym komputerze.
 2. Program stanowi wlasnosc firmy WILKSOFT i jako taki, wraz z materialami towarzyszacymi jest chroniony przez prawo autorskie RP, przepisy konwencji miedzynarodowych oraz inne wlasciwe prawa krajowe, jako odrebne przedmioty tegoz prawa.
 3. Uzytkownikowi przysluguja : 
  -12 miesieczna ograniczona rekojmia na Program. Rekojmia dotyczy wylacznie funkcjonalnej zgodnosci Programu z Instrukcja Obslugi. Rekojmia nie dotyczy calkowitej bezblednosci Programu, a w szczególnosci tego, ze zaspokoi on wymagania i spelni cele Uzytkownika lub, ze bedzie wspólpracowac z innymi wybranymi przez Uzytkownika programami. Uzytkownik ponosi pelna odpowiedzialnosc za prawidlowy wybór i skutki stosowania Programu, jego przydatnosc do okreslonych przez Nabywce celów, a zarazem uzyskane wyniki,
  -prawo do nabycia po obnizonej cenie Licencji na nowe wersje Programu.
 4. Uzytkownik ma prawo :
  -wykonac tylko dla potrzeb archiwalnych jedna kopie wersji instalacyjnej z programem,          
  -odstapic Licencje na Uzytkowanie Programu, pod warunkiem, ze wraz z licencja przekazany zostanie oryginalny nosnik magnetyczny, optyczny z Programem oraz Instrukcja Obslugi, a wszelkie kopie Programu zostana przekazane lub zniszczone, a przyjmujacy zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.
 5. Uzytkownikowi zabrania sie bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia firmy WILKSOFT :
  -odstepowania, odsprzedawania, pozyczania, powielania lub w jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Programu oraz materialów towarzyszacych, 

  -zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w program, 
  -tworzenia opracowan bedacych pochodna Programu oraz materialów towarzyszacych,
  -dokonywania tlumaczen lub wprowadzania zmian w instrukcji, 
  -usuwania lub zaslania znaków towarowych i informacji o prawie wlasnosci umieszczonych na programie, kopiach Programu i materialach towarzyszacych.
 6. Calkowita odpowiedzialnosc firmy WILKSOFT - a wylaczne uprawnienia Uzytkownika polegaja na :
  -zwrocie uiszczonej kwoty, 

  -naprawie lub wymianie programu, który zostal zwrócony firmie WILKSOFT wraz z kopia faktury. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta nalezy do firmy WILKSOFT.
 7. W zadnym przypadku firma WILKSOFT lub jej dealerzy, nie sa odpowiedzialni za jakakolwiek szkode. Wlaczajac w to utrate danych, utrate zysków zwiazanych z prowadzeniem przedsiebiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, bedacej nastepstwem uzywania lub niemoznosci uzywania niniejszego produktu firmy WILKSOFT, nawet jesli firma WILKSOFT zostala zawiadomiona o mozliwosci powstania takich szkód. Firma WILKSOFT nie jest odpowiedzialna za inne szczególne, przypadkowe, pochodne i posrednie szkody, wynikajace z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania Programu niezaleznie od tego, w jaki sposób szkody te powstaly. Powyzsze wyliczenie szkód, za które firma WILKSOFT nie odpowiada, ma charakter przykladowy i nie jest wyczerpujace. Calkowita odpowiedzialnosc firmy WILKSOFT na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w kazdym wypadku ograniczona do sumy pienieznej, która nabywca rzeczywiscie zaplacil za program, nie wieksza jednak od kwoty podawanej przez firme WILKSOFT, jako zalecanej ceny sprzedazy danego programu dla koncowego Uzytkownika.
 8. Zalaczona karta Licencyjna razem z kopia faktury zakupu stanowi dowód zawarcia umowy licencyjnej i musi byc przez nabywce zachowana.
 9. Firma WILKSOFT dolozyla wszelkich staran, aby program ten dzialal prawidlowo, zgodnie z przyjetymi zalozeniami, tym niemniej, obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie calkowitej bezblednosci programu. Zarówno producent jak i sprzedawca nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody wynikle z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania programu niezaleznie od tego w jaki sposób szkody powstaly i czego dotycza.  Niniejszy dokument przedstawia postanowienia prawnie wiazacej umowy zawartej miedzy nabywca jako ostatecznym Uzytkownikiem, a firma WILKSOFT. Otwierajac pakiet z nosnikiem magnetycznym, optycznym, nabywca zgadza sie przestrzegac postanowien niniejszej umowy. Jesli nabywca nie zgadza sie na postanowienia niniejszej umowy, powinien zwrócic bezzwlocznie (nie pózniej niz w przeciagu 15 dni od dnia nabycia) pakiet z nosnikiem magnetycznym, optycznym oraz towarzyszace mu materialy, w miejscu, w którym je otrzymal. Uzyska tam zwrot pieniedzy w pelnej wysokosci.

 

 

traffit_generating