WILKSOFT

Oprogramowanie

Categories

NOWOŚCI

strona 1 z 1
  • 1
znaleziono : 1


 KAMELEON.ERP PAKIET - PROFESSIONAL

KAMELEON.ERP PAKIET - PROFESSIONAL

PAKIET - PROFESSIONAL Gospodarka magazynowa wraz z księgami handlowymi, wersja programu przeznaczona do prowadzenia podmiotów gospodarczych rozliczających się na zasadzie ksiąg handlowych. Zawiera wszystkie opcje wersji niższych. Może współpracować z funkcjonalnością MWS (magazyn wysokiego składu). ZAKRES FUNKCJONALNY FINANSE Analizy finansowe • Planowanie finansowe, budżetowanie i prognozowanie • Zarządzanie kosztami produktów i usług • Rachunek kosztów pośrednich i rachunek kosztów działań • Ustalanie kosztów produktu na etapie projektu • Analizy procedur płatności • Zarządzanie rentownością Rachunkowość finansowa • Bilans • Rachunek zysków i strat • Rachunek przepływów pieniężnych • Księga Główna • Rozrachunki z odbiorcami • Rozrachunki z dostawcami • Księgowość aktywów trwałych • Księgowość bankowa • Księga materiałowa Rachunkowość zarządcza • Rachunek miejsc powstawania kosztów • Rachunek kosztów działań • Analiza rentowności • Rachunkowość projektów • Rachunek zleceń wewnętrznych • Kalkulacja rzeczywistych kosztów produktu Zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw • Zarządzanie kredytem • Fakturowanie elektroniczne • Zarządzanie sprawami spornymi • Zarządzanie Środkami pieniężnymi i płynnością finansową DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Analizy operacyjne • Statystyki dotyczące nabycia • Kontroling zapasów • Statystyki dotyczące produkcji • System informacyjny projektu • Statystyki dotyczące dystrybucji • Analizy sprzedaży Zaopatrzenie • Ustalanie popytu • Określanie źródła dostaw • Nabywanie materiałów bezpośrednich • Nabywanie usług zewnętrznych • Nabywanie z wykorzystaniem opcji samoobsługi • Rejestracja faktur • Zarządzanie kontraktami • Ocena dostawców • Statystyki dotyczące nabycia Gospodarka materiałowa • Przyjęcie materiałów • Wydanie materiałów • Przesunięcie magazynowe • Przeprowadzanie inwentaryzacji • Wycena zapasów • Zarządzanie partiami • Gospodarka magazynowa • Rezerwacje • Kontroling zapasów Zarządzanie zleceniami klienta • Zapytania ofertowe • Oferty • Zlecenia klienta • Kontrakty • Ustalanie cen i podatków • Zarządzanie kredytem i kontrola kredytu • Listy produktów i wykluczonych produktów • Zastępowanie produktów • Konfiguracja produktów • Kontrola dostępności • Fakturowanie

więcej
  • 1
traffit_generating