Categories

NOWOŚCI

SLA-0-12
___________________________________________________________________________________________

Umowa SLA - 0
(Service Level Agreements)
Poziom Świadczonych Usług


Niniejsza umowa reguluje poziom świadczenia usług przez firmę WILKSOFT z siedzibą w Częstochowie
przy ulicy Kiepury 24A, reprezentowaną przez Pana Romana Wilk, w zakresie konserwacji i rozwoju produktów
wchodzących w skład pakietu oprogramowania klasy ERP/MRPII/CRM o nazwie KAMELEON SQL. Firma
WILKSOFT oświadcza, iż jest jedynym właścicielem praw autorskich i pokrewnych do pakietu KAMELEON SQL.

&1. Prawa Nabywcy

W ramach niniejszej umowy Nabywca / Klient posiadający dowolną wersję oprogramowania KAMELEON
SQL, ma prawo po opłaceniu usługi » Opłata za SLA-0 » do :
- pobierania poprzez stronę www.wilksoft.pl (lub inną stronę w sieci www podaną przez firmę WILKSOFT),
nowych wersji oprogramowania do czasu ważności usługi » Opłata za SLA-0 » (zależy od okresu wykupu
usługi SLA-0),
- otrzymywania nowych wersji oprogramowania i dokumentacji na nośniku danych (jeśli zajdzie taka potrzeba,
koszty nośnika i przesyłki są pokrywane przez Nabywcę / Klienta).
- konsultacji telefonicznych (w godzinach pracy firmy WILKSOFT) związanych z problemami występującymi w
produktach firmy WILKSOFT,
- rabatu w wysokości 20 % na zakup nowych licencji i usług firmy WILKSOFT,
- usuwania błędów i usterek zgłoszonych przez Klienta / Nabywcę firmie WILKSOFT (w zakresie zgodnym
z dokumentacją przygotowaną przez firmę WILKSOFT)

&2. Obowiązki Nabywcy

Klient / Nabywca w ramach poziomu - 0 umowy SLA jest zobowiązany do :
- umowa musi zostać odniowiona na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedzającej ją umowy SLA-0,
- instalowania we własnym zakresie i na koszt własny, przesyłanych i pobieranych nowych wersji
oprogramowania , niezależnie jakie koszty i skutki pośrednie i bezpośrednie instalacje te wywołują,
- zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie nie udostępniania przekazanych kodów i danych logowania
do www.wilksoft.pl osobom nieuprawnionym.

&3. Ograniczenia w umowie

Umowa nie będzie respektowana przez firmę WILKSOFT w przypadku :
- w czasie trwania umowy wystąpią przeterminowane płatności o kwotę wyższą niż zapłaconą za usługę
» Opłata za SLA-0» ,
- używania przez Klienta / Nabywcę nie licencjonowanego oprogramowania.
_________________________________________________________________________________________


Trwa generowanie cennika, proszę czekać