Categories

NOWOŚCI

KAMELEON.ERP.STANDARD
KAMELEON.ERP - PAKIET.STANDARDTo wersja KAMELEON.ERP zawierająca podstawowy zestaw funkcjonalności pozwalający na prowadzenie działalności gospodarczej z pełną analizą danych statystycznych i możliwością wykorzystania KONTEKSTU bazy danych. Kontekst pozwala podzielić informacje zawarte w bazie na partie danych (np. dla firm wieloodziałowych to ich lokalizacja) . Działanie takie jest bardzo pomocne, gdy firma posiada więcej niż jeden oddział . Dzięki wykorzystaniu kontekstu danych oddział firmy ma dostęp do tych partii danych, z których ma korzystać (w zależności od konfiguracji, użytkownicy mogą „widzieć» wszystkie dane lub tylko dane zawarte w obrębie określonego KONTEKSTU ). Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że KAMELEON.ERP zawsze pracuje w układzie ksiąg handlowych (pełna księgowość) to w pakiecie STANDARD wykorzystaliśmy tą cechę do generowania podatkowej książki przychodów i rozchodów , umożliwiając tym samym poszczególnym kontom prezentowanie danych w określonych kolumnach książki przychodów i rozchodów. Pakiet wyposażony został również w moduł środków trwałych zintegrowany z księgą handlową. Poniżej znajduje się spis wszystkich dodatkowych funkcji dostępnych w wersji STANDARD.
ZAKRES FUNKCJONALNY

BAZA DANYCH
Kartoteki magazynowe
Kartoteki usług
Kartoteki klientów
Kartoteki dostawców
Kartoteki pracowników
Kartoteki środków trwałych

ZAKUP
Obsługa zakupu dla wielu magazynów (obsługa KONTEKSTU bazy danych)

SPRZEDAŻ
Obsługa sprzedaży z wielu magazynów (obsługa KONTEKSTU bazy danych)
Obsługa zamówień klienci / dostawcy(obsługa KONTEKSTU bazy danych)
Obsługa rezerwacji(obsługa KONTEKSTU bazy danych)

FINANSE
Możliwość księgowania kosztów
Rozrachunki z odbiorcami (obsługa KONTEKSTU bazy danych)
Rejestr podatku należnego
Rejestr podatku naliczonego
Rozrachunki z dostawcami (obsługa KONTEKSTU bazy danych)
Kasa (Kp/Kw)
Rejestr kasowy

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Statystyki dotyczące nabycia
Analizy sprzedaży


Skontaktuj się z nami
pracujemy :
pn.-pt.
09:00-17:00
Siedziba :
WILKSOFT
ul. Kiepury 24A
42-200 Częstochowa
 
Kontakt e-mail :
marketing@wilksoft.pl
support@wilksoft.pl
Telefony :
tel.  +(48)343620925(w.25)
fax. +(48)343620925(w.24)

traffit_generating