WILKSOFT

Kameleon.B2B/B2C

B2B/B2C

Oprogramowanie B2B / B2C

W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. E-commerce, wieloodziałowość, wiele lokalizacji, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych. Kluczowymi elementami wykorzystywanego oprogramowania stają się poniższe kryteria

  • Elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych

  • Bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu musi być integralnym elementem infrastruktury IT

  • Łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu stabilnego budżetu

  • Minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT, staje się jednym z najważniejszych priorytetów

Mozliwosci

ZAKRES FUNKCJONALNY

B2B z ang. Business to Business, system ten odpowiada za relacje pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami i ogół ich transakcji. Mogą to być pojedyncze sprzedaże, dłuższe kontrakty, jak i wieloletnie umowy. Kameleon B2B to platforma sprzedażowa, która umożliwia prezentacje aktualnej oferty towarów oraz przyjmowanie zamówień od stałych odbiorców. Rozliczenie towarów, rejestracja stanów magazynowych, sprzedaż, koszty dostawy do klientów i wszystko inne. Wszelkie koszty związane z prowadzaną działalność. Ten system pozwala klientom zamawiać towary bez angażowania w to pracowników, za pośrednictwem Internetu. Służy do tego tzw. CMS- panel administracyjny strony, autorskie rozwiązanie Wilksoft. Tak naprawdę jest to podstawa biznesu. Platforma B2B odzwierciedla bieżącą ofertę firmy i jej aktualne stany magazynowe, co zapewnia integrację z systemem handlowym. Informacje o produktach, cenach, stanach magazynowych, fakturach i płatnościach pobierane są do niej wprost z systemu handlowo – magazynowego. System operacyjny tego typu to idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych, które handlują z siecią dystrybutorów; dystrybutorów obsługujących odbiorców biznesowych, czy hurtowników, których oferta skierowana jest do podmiotów tworzących łańcuch dostaw.

W Kameleonie struktura B2B opiera się na dwóch zasadniczych elementach: kontenerach oraz modułach. Moduł kafelek został zaprojektowany w celu szybkiego i czytelnego prezentowania treści graficznych oraz ich opisów na stronie www. Moduł slider pozwala administratorowi strony na samodzielne wykonanie atrakcyjnej animacji gotowej do umieszczenia w dowolnym miejscu w portalu. Natomiast dzięki modułowi języki, który może być osadzony w dowolnym kontenerze na stronie www, możliwe jest przełączanie interfejsu strony pomiędzy różnymi wersjami językowymi. Każdy użytkownik z wykupionym B2B otrzyma dane do zalogowania w systemie. Po zalogowaniu mamy dostęp do wszystkich funkcji panelu i użytkownik może wykonywać większość prac administracyjnych np. dodawać, edytować podstrony, tworzyć animacje i strony w różnych wersjach językowych. Menu główne składa się z treści, lokalizacji produktów, wyglądu, konfiguracji, serwera. Logika budowy strony oparta jest na podstawowych elementach- kontenerach i modułach. Kontener jest to poziomy obszar, a moduł to jego zawartość. Jak np. logowanie, rejestracja, koszyk w kontenerze na witrynie Bradas.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

  • Budowanie konkurencyjności firmy w procesie sprzedażowym,
  • Zautomatyzowanie wybranych działań pracowników
  • Szybsza realizacja zamówień
  • Obniżenie kosztów obsługi klienta
  • Minimalizacja ryzyka błędu

System B2B to również ułatwienia i korzyści dla kontrahentów, wiąże się to z całodobową dostępnością oferty, możliwością zdalnego składania zamówień oraz nieograniczonym czasem na zapoznanie się z ofertą i dokonaniem wyboru.

traffit_generating