WILKSOFT

Kameleon.ERP

ERP

Oprogramowanie ERP

W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. E-commerce, wieloodziałowość, wiele lokalizacji, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych. Kluczowymi elementami wykorzystywanego oprogramowania stają się poniższe kryteria

 • Elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych

 • Bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu musi być integralnym elementem infrastruktury IT

 • Łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu stabilnego budżetu

 • Minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT, staje się jednym z najważniejszych priorytetów

Mozliwosci

ZAKRES FUNKCJONALNY

Analizy finansowe

 • Planowanie finansowe, budżetowanie i prognozowanie
 • Zarządzanie kosztami produktów i usług
 • Rachunek kosztów pośrednich i rachunek kosztów działań
 • Ustalanie kosztów produktu na etapie projektu
 • Analizy procedur płatności
 • Zarządzanie rentownością

Rachunkowość finansowa

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Księga Główna
 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Księgowość aktywów trwałych
 • Księgowość bankowa
 • Księga materiałowa

Rachunkowość zarządcza

 • Rachunek miejsc powstawania kosztów
 • Rachunek kosztów działań
 • Analiza rentowności
 • Rachunkowość projektów
 • Rachunek zleceń wewnętrznych
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów produktu
 • Zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie kredytem
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Fakturowanie elektroniczne
 • Zarządzanie sprawami spornymi
 • Zarządzanie Środkami pieniężnymi i płynnością finansową

Działalność operacyjna

 • Analizy operacyjne
 • Statystyki dotyczące nabycia
 • Statystyki dotyczące produkcji
 • Statystyki dotyczące dystrybucji
 • Analizy sprzedaży

Gospodarka materiałowa

 • Przyjęcie materiałów
 • Wydanie materiałów
 • Przesunięcie magazynowe
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Wycena zapasów
 • Zarządzanie partiami
 • Gospodarka magazynowa
 • Rezerwacje
 • Kontroling zapasów

Produkcja

 • Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
 • Produkcja na zlecenie klienta
 • Produkcja seryjna
 • Produkcja uproszczona
 • Produkcja procesowa
 • Kalkulacja kosztów produktu
 • Zarządzanie projektem
 • Planowanie projektu
 • Realizacja projektu
 • System informacyjny projektu
 • Analiza wskaźnikowa

Zarządzanie zleceniami klienta

 • Zapytania ofertowe
 • Oferty
 • Zlecenia klienta
 • Kontrakty
 • Ustalanie cen i podatków
 • Zarządzanie kredytem i kontrola kredytu
 • Listy produktów i wykluczonych produktów
 • Zastępowanie produktów
 • Konfiguracja produktów
 • Kontrola dostępności
 • Fakturowanie
traffit_generating