WILKSOFT

Oprogramowanie

Categories

NOWOŚCI

KAMELEON.CRT
KAMELEON.CRT
Wtyczka obsługująca bazy danych Firebird 3.0.4 + (32 oraz 64 bit). Wykorzystuje ona własnościowy algorytm szyfrujący wzorujący się na algorytmie RC4 jednak pozbawiając go słabych punktów dzięki funkcjom haszującym. Każda porcja danych jest szyfrowana innym kluczem dzięki czemu deszyfrowanie bazy jest mocno utrudnione. Algorytm używa dwóch wersji szyfrowania, 320 bitowe i 640 bitowe (zmodyfikowane standardy RFC 6229, RFC 1321 oraz własnościowe rozwiązanie) , z czego pierwsze jest o 60 % szybsze od drugiego, lecz używa słabszej kryptografii. Dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym jest dynamiczne generowanie klucza deszyfrującego na podstawie Hardware ID, dzięki czemu po kradzieży plików bazy oraz wtyczki deszyfrującej, odkodowanie bazy będzie niemożliwe. Czyli zostaje spełnione podstawowe założenie związane z Ustawą o RODO, mówiące o tym, że jeśli baza danych (ogólnie plik, zbiór danych zawierający dane osobowe / wrażliwe) dostanie się w niepowołane ręce, to obowiązkiem Administratora tych danych jest utrudnienie dostępu do tych danych (nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku przypadkowego zagubienia, czy też w wyniku przestępstwa).


traffit_generating