BAZA WIEDZY VIDEO

 

 

 

 

KAMELEON.ERP

 

 

 

 

Pokaz możliwości interfejsu graficznego (GUI) KAMELEON.ERP
Prezentacja możliwości konfiguracyjnych menu pomocniczego
Prezentacja możliwości konfiguracyjnych menu aplikacji

 

 

 

 

Prezentacja możliwości konfiguracyjnych menu użytkownika
Omówienie zarządzania schematami interfejsu graficznego
Prezentacja przykładowej konfiguracji interfejsu GUI

 

 

 

 

Omówienie konfiguracji przycisków interfejsu graficznego
Przykładowa konfiguracja menu podręcznego KAMELEON.ERP

 

 

 

 

KAMELEON.B2B

 

 

 

 

Krótka prezentacja systemu zarządzania treścią KAMELEON.B2B
Szczegółowe omówienie struktury logicznej systemu CMS
Prezentacja możliwości modułu Kafelek na konkretnym przykładzie

 

 

 

 

Prezentacja możliwości modułu Slider na konkretnym przykładzie
Prezentacja możliwości modułu Tekst statyczny na przykładzie
Prezentacja możliwości modułu Kod HTML na konkretnym przykładzie

 

 

 

 

Szczegółowe omówienie zasady działania stron funkcyjnych
Omówienie zasady działania wersji językowych oraz lokalizacji

 

 

 

 

KAMELEON.CRM

 

 

 

 

Wprowadzenie do modułu zarządzania zasobami KAMELEON.CRM
Prezentacja możliwości modułu zarządzania zasobami (CRM)

 

 

 

 

KAMELEON.OCK

 

 

 

 

Pokaz możliwości modułu obsługi cmentarza KAMELEON.OCK

 

 

 

 

KAMELEON.BCK

 

 

 

 

Pokaz możliwości archiwizatora baz danych KAMELEON.BCK
Konfiguracja i użytkowanie programu KAMELEON.SYN

 

 

 

 

KAMELEON.B2B - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

 

 

 

 

Parametry konfiguracyjne KAMELEON.ERP do funkcjonalności Portal B2B cz.1
Parametry konfiguracyjne KAMELEON.ERP do funkcjonalności Portal B2B cz.2
Parametry konfiguracyjne KAMELEON.ERP do funkcjonalności Portal B2B cz.3

 

 

 

 

Parametry konfiguracyjne KAMELEON.ERP do funkcjonalności Portal B2B cz.4
Parametry konfiguracyjne KAMELEON.ERP do funkcjonalności Portal B2B cz.5

 

 

 

 

Wprowadzenie do Stron statycznych
Wstęp do Modułów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp do Stron funkcyjnych
Strona funkcyjna Ustawienia globalne
Strona funkcyjna Aktualności

 

 

 

 

Strona funkcyjna Formularz rejestracyjny
Strona funkcyjna Formularz logowania
Strona funkcyjna Panel klienta

 

 

 

 

Strona funkcyjna Produkty i kategorie

 

 

 

 

Strona funkcyjna Reklamacje
Menu Lokalizacja
Menu Produkty

 

 

 

 

Menu Wygląd
Menu Konfiguracja
Strona funkcyjna REST B2B-2-ERP

 

 

 

 

KAMELEON.BI

 

 

 

 

Omówienie zasad działania KAMELEON.BI
Przykład tworzenia raportu

 

 

traffit_generating