WILKSOFT

Oprogramowanie

Categories

NOWOŚCI

KAMELEON.ERP PAKIET - PROFESSIONAL
PAKIET - PROFESSIONALGospodarka magazynowa wraz z księgami handlowymi, wersja programu przeznaczona
do prowadzenia podmiotów gospodarczych rozliczających się na zasadzie ksiąg handlowych.
Zawiera wszystkie opcje wersji niższych. Może współpracować z funkcjonalnością MWS
(magazyn wysokiego składu).ZAKRES FUNKCJONALNY

FINANSE

Analizy finansowe

• Planowanie finansowe, budżetowanie i prognozowanie
• Zarządzanie kosztami produktów i usług
• Rachunek kosztów pośrednich i rachunek kosztów działań
• Ustalanie kosztów produktu na etapie projektu
• Analizy procedur płatności
• Zarządzanie rentownością

Rachunkowość finansowa

• Bilans
• Rachunek zysków i strat
• Rachunek przepływów pieniężnych
• Księga Główna
• Rozrachunki z odbiorcami
• Rozrachunki z dostawcami
• Księgowość aktywów trwałych
• Księgowość bankowa
• Księga materiałowa

Rachunkowość zarządcza

• Rachunek miejsc powstawania kosztów
• Rachunek kosztów działań
• Analiza rentowności
• Rachunkowość projektów
• Rachunek zleceń wewnętrznych
• Kalkulacja rzeczywistych kosztów produktu

Zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw

• Zarządzanie kredytem
• Fakturowanie elektroniczne
• Zarządzanie sprawami spornymi
• Zarządzanie Środkami pieniężnymi i płynnością finansową

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Analizy operacyjne

• Statystyki dotyczące nabycia
• Kontroling zapasów
• Statystyki dotyczące produkcji
• System informacyjny projektu
• Statystyki dotyczące dystrybucji
• Analizy sprzedaży

Zaopatrzenie

• Ustalanie popytu
• Określanie źródła dostaw
• Nabywanie materiałów bezpośrednich
• Nabywanie usług zewnętrznych
• Nabywanie z wykorzystaniem opcji samoobsługi
• Rejestracja faktur
• Zarządzanie kontraktami
• Ocena dostawców
• Statystyki dotyczące nabycia

Gospodarka materiałowa

• Przyjęcie materiałów
• Wydanie materiałów
• Przesunięcie magazynowe
• Przeprowadzanie inwentaryzacji
• Wycena zapasów
• Zarządzanie partiami
• Gospodarka magazynowa
• Rezerwacje
• Kontroling zapasów

Zarządzanie zleceniami klienta

• Zapytania ofertowe
• Oferty
• Zlecenia klienta
• Kontrakty
• Ustalanie cen i podatków
• Zarządzanie kredytem i kontrola kredytu
• Listy produktów i wykluczonych produktów
• Zastępowanie produktów
• Konfiguracja produktów
• Kontrola dostępności
• Fakturowanie


traffit_generating