WILKSOFT

Oprogramowanie

Categories

NOWOŚCI

Funkcjonalność MWS (magazyn wysokiego
MWS/WMS (Magazyn Wysokiego Składowania/Warehouse Management System)

Dodatkową funkcjonalnością mogącą pracować z każdą wersji KAMELEON SQL. Posiada takie funkcje jak:
- graficzne przedstawienie magazynu i przypisywania towarów do określonej lokalizacji
- konfigurowalny model obsługi zleceń magazynowych
- rejestracja obrotu paletami
- wydruki na drukarkach termicznych do etykiet
- komunikator
- uzgadnianie dokumentów magazynowych
- optymalizacja pracy magazynierów
- magazyn kontroli stanów na lokalizacjach paletowych
- minimalizacja prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez magazyniera

składu ) - KAMELEON SQL
traffit_generating