FIRMA

 

 

 

 

OD 1999 ROKU DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ ERP
KAMELEON.ERP to rozwiązanie przeznaczone dla praktycznie każdej Organizacji bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Jest wynikiem kilkunastu lat doświadczeń na polskim rynku  i realizowanego konsekwentnie od 1997 roku rozwoju oprogramowania zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami jego użytkowników. Ciągłego podnoszenia  walorów, funkcjonalności specyficznych dla polskich realiów gospodarczych. Firma WILKSOFT jest w całości finansowana przez polski kapitał od samego początku jej istnienia. Wybór rozwiązania KAMELEON.ERP jako standardu informatyzacji Organizacji oznacza:

 • korzystanie z wieloletnich doświadczeń wdrożeniowych firmy WILKSOFT i firm partnerskich
 • wpływ na rozwój KAMELEON.ERP zgodny ze swoimi oczekiwaniami
 • kompleksowe szkolenia i opiekę serwisowa
 • dostęp do nowych wersji w ramach opłaty serwisowej SLA-0
 • spójną administrację cały oprogramowaniem używanym w Organizacji
 • pełną  integrację z posiadanymi rozwiązaniami informatycznymi
 • otwarty sposób licencjonowania, umożliwiający rozszerzenie
 • rozwiązań o dostępne nowe funkcjonalności bez zbędnych kosztów
KAMELEON.ERP WYZWANIEM NA RYNKU ERP
W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. sprzedaż przez Internet, wieloodziałowość, lokalizacje w wielu krajach, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych.

Wymagane są:

 • elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych
 • bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu
 • łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu
 • minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT

Rozwiązania tworzone i rozwijane przez WILKSOFT uwzględniają powyższe potrzeby i w całym zakresie funkcjonalnym zaprojektowane są tak, by gwarantować bezproblemową eksploatację przez wiele lat.

ZAKRES FUNKCJONALNY

FINANSE
Analizy finansowe

 • Planowanie finansowe, budżetowanie i prognozowanie
 • Zarządzanie kosztami produktów i usług
 • Rachunek kosztów pośrednich i rachunek kosztów działań
 • Ustalanie kosztów produktu na etapie projektu
 • Analizy procedur płatności
 • Zarządzanie rentownością

Rachunkowość finansowa

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Księga Główna
 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Księgowość aktywów trwałych
 • Księgowość bankowa
 • Księga materiałowa

Rachunkowość zarządcza

 • Rachunek miejsc powstawania kosztów
 • Rachunek kosztów działań
 • Analiza rentowności
 • Rachunkowość projektów
 • Rachunek zleceń wewnętrznych
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów produktu

Zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw

 • Zarządzanie kredytem
 • Fakturowanie elektroniczne
 • Zarządzanie sprawami spornymi
 • Zarządzanie Środkami pieniężnymi i płynnością finansowa

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Analizy operacyjne

 • Statystyki dotyczące nabycia
 • Kontroling zapasów
 • Statystyki dotyczące produkcji
 • System informacyjny projektu
 • Statystyki dotyczące dystrybucji
 • Analizy sprzedaży

Zaopatrzenie

 • Ustalanie popytu
 • Określanie źródła dostaw
 • Nabywanie materiałów bezpośrednich
 • Nabywanie usług zewnętrznych
 • Nabywanie z wykorzystaniem opcji samoobsługi
 • Rejestracja faktur
 • Zarządzanie kontraktami
 • Ocena dostawców
 • Statystyki dotyczące nabycia

Gospodarka materiałowa

 • Przyjęcie materiałów
 • Wydanie materiałów
 • Przesunięcie magazynowe
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Wycena zapasów
 • Zarządzanie partiami
 • Gospodarka magazynowa
 • Rezerwacje
 • Kontroling zapasów
 • Magazyny wysokiego składu (MWS)

Produkcja

 • Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
 • Produkcja na zlecenie klienta
 • Produkcja seryjna
 • Produkcja ciągła
 • Produkcja uproszczona
 • Produkcja procesowa
 • Produkcja warsztatowa
 • Kalkulacja kosztów produktu

Zarządzanie projektem

 • Planowanie projektu
 • Realizacja projektu
 • System informacyjny projektu
 • Analiza wskaźnikowa

Zarządzanie zleceniami klienta

 • Zapytania ofertowe
 • Oferty
 • Zlecenia klienta
 • Sprzedaż przez Internet
 • Kontrakty
 • Automatyczne ustalanie partnera
 • Ustalanie cen i podatków
 • Zarządzanie kredytem i kontrola kredytu
 • Listy produktów i wykluczonych produktów
 • Zastępowanie produktów
 • Konfiguracja produktów
 • Kontrola dostępności
 • Fakturowanie
 • Obieg dokumentów
ZGODNOŚĆ
Z POLSKIMI PRZEPISAMI

Rozwiązania zastosowane w KAMELEON SQL są  na bieżąco konfrontowane z przepisami obowiązującymi w Polsce.

W czasie rzeczywistym w miarę dostępności odpowiednich ustaw, uchwał i przepisów wykonawczych, opracowywane są uaktualnienia dotyczące funkcjonalności finansowej, logistycznej. Są one przygotowywane z wyprzedzeniem, na podstawie projektów ustaw i innych regulacji. Mechanizm aktualizacji systemu jest tak opracowany, aby zapewnić po stronie klienta minimalny implementacji dostarczonych przez WILKSOFT aktualizacji oraz umożliwić stosowanie jednolitych procedur przy przejściu na kolejną wersję oprogramowania, gwarantujących wsparcie serwisowe tego procesu i jego najwyższe bezpieczeństwo.

PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

KAMELEON SQL  pracuje na bazach SQL Open Source FireBird 2.0 najpopularniejszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniu freeware w zakresie relacyjnych baz danych na świecie, jak również na komercyjnej bazie danych InterBase firmy Borland, jednego z największych dostawców rozwiązań IT. Powyższe bazy danych SQL są dostępne między innymi dla systemów operacyjnych, jak: Windows Server (2008, 2003, 2000),Red Hat, SuSe, OS/400, AIX, HP-UX, Solaris. Jak więc widać KAMELEON SQL potrafi współpracować z większością systemów operacyjnych dostępnych na rynku.

SERWIS - SLA

Wsparcie serwisowe świadczone jest w ramach umów SLA.

Dzięki sieci Internet i możliwości dostępu zdalnego świadczone są w trybie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu.

Wsparcie obejmuje:

 • monitorowanie systemów klienta i prewencyjne usuwani potencjalnych źródeł problemów przed wystąpieniem awarii,
 • bieżące dostarczanie uaktualnień dotyczących zmian przepisów związanych z finansami, logistyka.
 • aktualizację oprogramowania WILKSOFT w celu dostosowania do nowych wersji baz danych i systemów operacyjnych,
 • dostęp do bazy wiedzy i rozwiązań,
 • szkolenia z zakresu samodzielnego administrowania systemem,
 • oferowanie narzędzi i szkoleń umożliwiających klientowi stworzenie własnego centrum obsługi użytkowników – "help desk", którego zadania mogą także obejmować wsparcie pozostałych rozwiązań IT stosowanych w firmie.
WDROŻENIE

Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu i firm partnerskich, wdrożenia KAMELEON SQL przebiegają szybko i profesionalnie.  Dzięki wykorzystaniu skalowalnych rozwiązań opartych na standardzie języka SQL, możemy przenieś bezpośrednio do baz danych KAMELON SQL dotychczas używane przez Organizację dane. Określić reguły biznesowe dla Organizacji i zaadoptować nasz produkt tak, aby w optymalny sposób został wykorzystany w Państwa Firmie. Należy podkreślić, iż WILKSOFT jest producentem KAMELEON SQL  i w bardzo wielu dotychczasowych wdrożeniach dostosowywaliśmy nasze oprogramowanie bezpośrednio pod potrzeby końcowego użytkownika. Każde zaimplementowane rozwiązanie staje się automatycznie nową funkcjonalności dostępną dla wszystkich pozostałych użytkowników. Decydując się na zakup naszego produktu, otrzymujecie Państwo gwarancję 100 % sukcesu w jego wdrożeniu. Przecież nikt nie potrafi lepiej ułożyć produkt pod potrzeby Klienta niż jego producent.

NOWE WERSJE

W ramach opłaty serwisowej klient ma możliwość instalacji i stosowania dowolnych aktualnie serwisowanych wersji nabytych rozwiązań. Upgrade może być wykonywany z pominięciem wersji pośrednich. Dzięki tak elastycznej polityce dostarczania nowych wersji oprogramowania klient ma bardzo szerokie możliwości budowania własnej strategii informatyzacji i alokowania środków inwestycyjnych w poszczególnych latach.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
INTENCJĄ FIRMY WILKSOFT I FIRM PARTNERSKICH JEST WSPÓŁTWORZENIE Z NASZYMI KLIENTAMI NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. O TYM, ŻE ROZWIĄZANIE KAMELEON SQL STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ POWSZECHNY, ŚWIADCZY ROSNĄCA LICZBA KLIENTÓW – INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I FIRM Z ROŻNYCH BRANŻ I O ROŻNYM STOPNIU ZŁOŻONOŚCI ORGANIZACJI. BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT  PUBLIKOWANE SĄ POD ADRESEM WWW.WILKSOFT.PL.

 

 

traffit_generating