WILKSOFT

Kameleon.BI

BUSINESS

Oprogramowanie BI

W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. E-commerce, wieloodziałowość, wiele lokalizacji, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych. Kluczowymi elementami wykorzystywanego oprogramowania stają się poniższe kryteria

  • Elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych

  • Bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu musi być integralnym elementem infrastruktury IT

  • Łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu stabilnego budżetu

  • Minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT, staje się jednym z najważniejszych priorytetów

Mozliwosci

ZAKRES FUNKCJONALNY

BI - business intelligence odpowiada za przetwarzanie danych dotyczących funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. To narzędzie analityczne wykorzystywane do zbierania danych finansowych i operacyjnych z różnych źródeł, w celu ich wizualizacji w formie łatwej do interpretacji np. w postaci tabeli lub wykresu. Wystarczy wskazać konkretne źródło informacji, z którego system sam przetworzy dostarczone informacje i przedstawi we wskazanej mu formie. Sukces firmy w głównej mierze zależy od podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o konkretne dane liczbowe. Raportowanie wymaga wkładu pracy, a jednocześnie daje pewność, że diametralnie zmieni funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Systemy BI, to recepta do prowadzenia szybkiego raportowania KPI i efektywnej organizacji, sprawdzą się przy tworzeniu wszelkiego rodzaju analiz np. finansowych, które często stwarzają szansę oszczędności lub zwiększenia produktywności. Systemy BI skierowane są głównie dla średnich i większych przedsiębiorstw, z dużą ilością danych i osób zaangażowanych w ich przetwarzanie. Takie rozwiązanie pomaga w świadomym kierowaniu przedsiębiorstwem w oparciu o twarde dane.

KAMELEON.BI, dawniej Kameleon raport jest programem wspomagającym tworzenie raportów o dowolnej treści. Oprogramowanie służy także do tworzenia i edycji szablonów wydruku pakietu Kameleon ERP. Po zalogowaniu do Kameleon BI pojawia się okno główne aplikacji i interfejs graficzny, który jest w całości konfigurowalny. Okno główne aplikacji składa się z kilku elementów są to: nagłówek aplikacji, zawiera nazwę oraz aktualną wersję Kameleon BI oraz przyciski minimalizuj, maksymalizuj oraz zamknij aplikacje. Każda sekcja w menu sekcji grupuje w logiczny sposób elementy, czyli przyciski związane z daną funkcjonalnością. Dostępne są następujące sekcje: raport wstawianie, przycisk, edycja, układ strony, widok, ustawienia oraz kontener danych. W menu przycisków w obrębie każdej sekcji znajdują się przyciski służące do uruchamiania poszczególnych funkcji programu.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
  • Poprawa wyników i eliminacja potencjalnych błędów
  • Jakość danych, stanowiące mocne filary do podejmowania odważnych decyzji
  • Regularny monitoring
  • Stała kontrola
  • Usprawnienie procesów raportowania zarządczego i prognozowania finansowego
traffit_generating