CRM/B2E

Oprogramowanie CRM / B2E

W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. E-commerce, wieloodziałowość, wiele lokalizacji, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych. Kluczowymi elementami wykorzystywanego oprogramowania stają się poniższe kryteria

 • Elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych

 • Bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu musi być integralnym elementem infrastruktury IT

 • Łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu stabilnego budżetu

 • Minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT, staje się jednym z najważniejszych priorytetów

Mozliwosci

ZAKRES FUNKCJONALNY

System CRM (z ang. Customer Relationship Management) stanowi zbiór podstawowych zadań, procedur i narzędzi, które są niezbędne w kontakcie z aktualnym lub przyszłym kontrahentem. Dosłowne rozwinięcie skrótu w języku polskim oznacza „zarządzanie relacjami z klientami” i właśnie to ma na celu zastosowanie aplikacji CRM. System pozwala na uporządkowanie procesów sprzedażowych i marketingowych, a ponadto archiwizuje historię firmy. Daje sposobność analizy dowolnych kontaktów z odbiorcami, co umożliwia tworzenie spersonalizowanej oferty handlowej, rozplanowanie pracy i realizację długoterminowych projektów biznesowych. Tym samym dzięki indywidualizacji każdego klienta, proces tworzenia ofert jest zarazem prosty i wyspecjalizowany. Efektem pracy z programem CRM jest intensyfikacja działań wobec najbardziej obiecujących kontrahentów i budowanie długotrwałych więzi biznesowych. CRM jest przeznaczony praktycznie dla każdej firmy, której zależy na szybkim rozwoju, dbaniu o klienta, czy uporządkowaniu dowolnych informacji o odbiorcach. Niezależnie czy przedsiębiorstwo jest na początku rozwoju czy ma już ugruntowaną pozycję na rynku, system ten jest świetnym pomysłem na dynamiczny rozwój, dzięki wyposażeniu w narzędzia do koordynacji pracy. Niezależnie od branży pozwala na zaprogramowanie rozwiązań na takie problemy jak: nieefektywny proces sprzedaży produktów i/lub usług, rozproszona komunikacja wewnątrz danej firmy, brak spójnej informacji dla firmy o stanach magazynowych i cenach, brak uporządkowanej wiedzy na temat klientów i partnerów, czy brak spójnego procesu zarządzania szansami sprzedaży.

KAMELEON.CRM posiada cechy oraz funkcje, którą wspomagają główne procesy biznesowe w następujących obszarach: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie serwisem, zarządzanie partnerami handlowymi oraz centrum obsługi klienta. Funkcja zarządzania sprzedażą umożliwia planowanie i prognozowanie sprzedaży, a także obsługę regionów, kont, kontaktów, działań, okazji, ofert, zamówień, konfiguracji produktów, cenników, płatności oraz umów. Funkcja zarządzania serwisem pozwala zwiększyć dochód i rentowność usług serwisowych. Funkcja zarządzanie partnerami handlowymi pozwala zwiększyć rentowność i lojalność pośrednich partnerów handlowych, dzięki zarządzaniu relacjami z partnerami oraz wdrożeniu mechanizmu współpracy. Funkcja centrum obsługi klienta pozwala na zwiększenie lojalności klienta oraz zwiększenie przychodów poprzez przekształcenie centrum obsługi klienta, w strategiczny kanał dostaw, na potrzeby marketingu sprzedaży oraz usług. Ciekawą opcją jest możliwość podglądu kalendarzy innych użytkowników, oczywiście za ich wcześniejszą zgodą w konfiguracji CRM’a

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży marketingu
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych
 • Uporządkowanie wiedzy o współpracy z klientami
 • Usprawnienie procesu generowania potencjalnych klientów
 • Poprawienie komunikacji w firmie
 • Wygodne planowanie pracy

B2E z ang. Bussiness-to-Employee, ma na celu utrzymanie wewnętrznej relacji komunikacyjnej z pracownikami firmy. W systemie B2E firma wykorzystuje media elektroniczne do usprawniania relacji wewnętrznych, włączając w to obieg dokumentów, komunikację między pracownikami oraz całymi działami i homeoffice. Wdrożenie to pozwala na zwiększenie produktywności firmy, przy równoczesnym zmniejszeniu wykorzystania zasobów; czas, wysiłek i pieniądze mogą zostać zredukowane. B2E określa wszystkie metody i kanały zdalnego zatrudniania pracowników, łącznie z magazynowaniem potrzebnych narzędzi i dokumentacji i jest dostępne dla każdego zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Umożliwia pracownikom realizację zadań, usprawnia pracę działów personalnych poprzez dostarczanie informacji pracownikom (często znajdującym się poza centralą) oraz zapewnia łącze z firmą. Stanowi również duże ułatwienie dla działów personalnych, które mogą sprawniej organizować pracę specjalistów, mających dostęp do użytecznych materiałów takich jak: badania, analizy, czy statystyki.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

 • Zarządzanie wspólnymi celami i zadaniami
 • Lepsza komunikacja i łatwiejsza konsultacja strategii pracowników
 • Zmniejszenia kosztów w procesach administracyjnych firmy, zwłaszcza w zakresie czasu, formalności i uciążliwych procedur
 • Nauka organizacyjna

Strategie B2E mogą również pomóc w szerokim wsparciu personelu. Zespoły sprzedażowe w branży e-commerce często potrzebują elastyczności i łatwego dostępu do informacji, zwłaszcza podczas operacji zdalnych.

traffit_generating