WILKSOFT

Kameleon.WMS

WMS

Oprogramowanie WMS

W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. E-commerce, wieloodziałowość, wiele lokalizacji, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych. Kluczowymi elementami wykorzystywanego oprogramowania stają się poniższe kryteria

  • Elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych

  • Bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu musi być integralnym elementem infrastruktury IT

  • Łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu stabilnego budżetu

  • Minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT, staje się jednym z najważniejszych priorytetów

Mozliwosci

ZAKRES FUNKCJONALNY

WMS (ang. Warehouse management system) – magazynowy system informatyczny, służący zarządzaniu przepływem towarów oraz śledzeniu operacji na nich wykonywanych (przyjęcie, wydanie, magazynowanie, kompletacja). Wykorzystywany jest w kierunku optymalizacji wszystkich procesów magazynowych. WMS stanowi kompleksowe rozwiązanie do koordynowania prac i zleceń magazynowych w magazynach wysokiego składowania. Przede wszystkim rejestruje i monitoruje cały proces magazynowy. Od przyjęcia towaru (np. tworzenie algorytmów rozkładania dostaw), przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania, czy inwentaryzacja), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację , aż po wydanie . System WMS jest odpowiednim rozwiązaniem dla średnich i dużych firm handlowych i produkcyjnych z magazynami o wielopoziomowej strukturze, gdzie codziennie wykonuje się mnóstwo wieloetapowych procesów magazynowych.

KAMELEON.WMS czyli Magazyn Wysokiego Składowania to zaawansowany program, który z powodzeniem może być stosowany przez firmy, dla których zarządzanie magazynem jest częścią podstawowej działalności. Aplikacja ta niesie za sobą wiele istotnych funkcjonalności oraz posiada liczne przydatne cechy min: pozwala na graficzne przedstawienie magazynu i przypisanie towaru do określonej lokalizacji, posiada konfigurowalny model obsługi zleceń magazynowych, umożliwia rejestrację obrotu paletami, obsługuje wydruki na drukarkach termicznych do etykiet, stanowi komunikator, umożliwia uzgadnianie dokumentów magazynowych. Program może współpracować z każdą wersją pakietu KAMELEON.ERP.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

  • Lepsza kontrola nad zapasami
  • Prostsza identyfikacja składowanych towarów
  • Skrócenie czasu kompletacji zamówień
  • Minimalizacja prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez magazyniera
  • Optymalizacja pracy magazynierów
  • Obniżenie kosztów związanych z pracą magazynu
traffit_generating